بدون هیچ شکی در حساس ترین زمان ممکن قبل از انتشار آلبوم جدید هستیم.
 
به نوعی اگر اتفاق خاصی پیش نیاید روزهای چندانی به پخش آلبوم جدید نمانده است.
 
نمی توان گفت هیچ مشکلی نیست و همه چیز بر وفق مراد است اما روند کار شدیدا
 
امیدوار کننده بوده و محمد علیزاده تمام تلاش خود را برای پخش هر چه سریعتر آلبوم انجام داده است.
 
بحث را بیش از این ادامه نمی دهیم.
 
این پست زده شده تا دوستان در مورد آلبوم جدید سوال نکنند دیگه تا روزی که تاریخ قطعی انتشارآلبوم را اعلام کنیم.


Offical Size
 

 Picture1


Mohammad Alizadeh Offical FaceBook:
www.FaceBook.Com/MohammadAlizadehOffical