کنسرت بزرگ محمد علیزاده
 
28بهمن ماه ساعت 21:30 سالن همایش های برج میلاد تهران...
   
 

 

فروش اینترنتی: www.sigozar.com

مراکز فروش بلیط:

اکسیرنوین (۵-۲۲۰۹۷۹۷۲ )

آوای باران ۸۸۵۰۴۳۶۳

پرشیا ۸۳۸۸۰

پاز ۲۲۵۸۷۸۴۶

تالار وحدت ۶۶۷۵۷۵۰۵

دلپخش ۸۸۷۲۷۰۴۶ – ۰۹۳۵۱۴۸۳۱۲۰

دنیا ۲۲۷۴۷۶۱۶

دارینوش ۲۲۰۰۰۴۰۰

دلشدگان ۲۲۶۲۲۰۲۴

سورنا ۴۴۶۹۷۹۰۵

سیاه سفید ۶۶۹۵۲۴۹۷

کافه کهن ۸۸۵۹۲۷۷۱

موزیک گالری ۸۸۰۸۵۴۵۰

هرمس ۲۲۲۲۳۵۸۵