حضور محمد علیزاده در ویژه برنامه ی تحویل سال 92 شبکه ی 3 سیما با اجرای علی ضیا...