3 آهنگ جدید از محمد علیزاده ویژه ماه رمضان


هوات کردم

Lyrics: Mohammad Kazemi
Music: Milad Torabi

Lyrics: Seyed Mohammad Kazemi
Melody: Mohammad Alizadeh
Arrangement: Shahab Akbari

DOWNLOAD

image634931686332066328با اینکه تنهایی
Lyrics: Hossein Ghiasi
Melody: Mehrdad Nosrati
Arrangement: Shahab Akbari